Projektutveckling och förvaltning

Framgångsrik projektutveckling förutsätter kompetens i alla steg från att hantera mark - och fastigheter  till  projektering, produktion och förvaltning.