Projektutveckling och förvaltning

Framgångsrik projektutveckling förutsätter kompetens i alla steg från att hantera mark - och fastigheter  till  projektering, produktion och förvaltning.

 

Har du tomtmark - Industimark eller landområde som du vill avyttra, tveka inte att kontakta oss.