Orrekulla Industrigata koncept.jpg

Nytt projekt i Orrekulla

På Orrekulla industriväg 15 planerar Norruddenfastigheter  att uppföra 24 st kombinationslokaler om totalt ca 6000 m². Lokalerna börjar ifrån ca 180 m² och uppåt. Kombinationslokalerna med yteffektiv planlösning passar till att använda som kontor, mellanlager och eventuellt mindre produktion. Den första etappen börjar med ca 1150 m² för att sedan utöka i etapper till totalt ca 6000 m². Byggstart blir våren 2021 och första inflytt sommaren 2022. Projektering pågår och vill du veta mer anmäl gärna ditt intresse!

Orrekulla ny.jpg

Projektutveckling och förvaltning

Framgångsrik projektutveckling förutsätter kompetens i alla steg från att hantera mark - och fastigheter  till  projektering, produktion och förvaltning.

 

Har du tomtmark - Industimark eller landområde som du vill avyttra, tveka inte att kontakta oss.