top of page

Pågående projekt

 På Orrekulla industriväg 17B kommer Norrudden fastigheter uppföra moderna lokaler för lager, kontor och utställning. Lokalerna kommer vara om ca. 200 m² och uppåt. Anmäl gärna ditt intresse om du är intresserad. Planerad inflytt är sommaren 2026.

Orrekulla ny.jpg

Färdigställda projekt

På Orrekulla industriväg 17A har Norrudden fastigheter färdigställt en byggnad på 1100 m² med Kontor / verkstad / lager som är helt uthyrd. 

På Orrekulla industriväg 19-21 har Norruddenfastigheter färdigställt fastigheten Greenhouse.

Skyltläge Greenhouse Orrekulla
Ledig lokal Greenhouse Orrekulla

Projektutveckling och förvaltning

Framgångsrik projektutveckling förutsätter kompetens i alla steg från att hantera mark - och fastigheter  till  projektering, produktion och förvaltning.

 

Har du tomtmark - Industimark eller landområde som du vill avyttra, tveka inte att kontakta oss.

bottom of page